Strona główna

Wizja i misja

Instytucja kultury Centrum GovTech działa przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Patent na sukces. Innowacje rodzą się z partnerstwa

Aspirujemy do roli lidera w kreacji nowatorskiej gospodarki poprzez tworzenie innowacyjnego ekosystemu, który łączy potencjał nauki z dynamiką biznesu. Nasza wizja to stworzenie przestrzeni, gdzie naukowe rozwiązania znajdują praktyczne zastosowanie w biznesie. Wdrożymy ją poprzez zmapowanie i integrację instytucji badawczych oraz uczelni z przemysłem w ramach transformacji cyfrowej zgodnie z założeniami koncepcji Przemysłu 4.0.

Wierzymy, że innowacje rodzą się z partnerstwa, dlatego naszą misją jest wsparcie i promocja współdziałania akademickiego świata z sektorem gospodarczym. Działamy, aby ułatwiać poszukiwanie partnerów do współpracy, wspierać komercjalizację innowacyjnych pomysłów oraz wprowadzać nowoczesne technologie, które przekształcają przemysł i otwierają go na nowe możliwości rozwoju.

Hasło "Patent na sukces" stanowi fundament naszej działalności w tworzeniu przełomowych rozwiązań technologicznych opartych na współpracy nauki i biznesu. Dążymy do budowania przestrzeni, w której innowacyjne idee mogą się rozwijać, prowadząc do realnych zmian i postępu.